MKB programma Sm@rt Together

Ondernemers leren van elkaar en werken aan digitalisering van hun bedrijf

Digitalisering speelt een grote rol voor ondernemingen in het klaarstomen voor de toekomst. Een efficiëntere organisatie resulteert in een verhoging van de arbeidsproductiviteit en de omzet. In dit programma werken MKB ondernemingen in de regio Arnhem Nijmegen samen aan het toekomstbestendig maken van hun bedrijven door de inzet van digitalisering. Uitwisseling van ervaringen met andere MKB-ers in uiteenlopende sectoren en inspiratie van experts zorgen voor inzicht in je eigen organisatie. Samen werken we gericht aan jouw onderneming.

Voor wie?

Dit MKB programma is gericht op ondernemingen in de regio Arnhem Nijmegen met 10 tot 100 medewerkers in dienst. Ben je bereid in een vaste groep van 6 tot 10 MKB bedrijven openhartig te zijn over wat er goed gaat in jouw bedrijf, en wat beter kan? Wil je als ondernemer jouw netwerk vergroten ook buiten je eigen sector? Ben je gemotiveerd om 5 middagen te besteden aan het verzamelen van ideeën die in jouw onderneming toepasbaar zijn? Dan ben jij geschikt!

De grote mate van kennisuitwisseling, aandacht voor jouw specifieke probleem en goede begeleiding van experts zorgt er voor dat jouw onderneming straks klaar is voor de toekomst!

Wanneer en waar?

De werksessies zullen fysiek worden georganiseerd op een locatie in één van de 17 gemeenten van de Groene-Metropool regio. Iedere twee maanden is er een mogelijkheid om in te stromen. Check de kalender voor alle data. Na aanmelding ontvang je per mail de exacte locatie en het tijdstip van aanvang van de sessie.

Hoe werkt het programma MKB Smart Together?

Stap 1: deelname aan werksessie

De werksessie vormt de kennismaking met het programma MKB Smart Together. We bespreken voorbeelden van en levert direct al nuttige inzichten en inspiratie op. Doel van deze sessie is om inzicht te geven in hoe deelname aan ons programma waardevol kan zijn voor het ontwikkelen van jouw eigen MKB onderneming. Van de ondernemers die deelnemen aan jouw werksessie zal zeker de helft zich aanmelden voor het vervolg, dus maak vooral kennis met de overige deelnemers, want naast onze experts zijn jouw mede-ondernemers de belangrijkste adviseurs in de vervolgfase

Stap 2: deelname aan reeks verdiepende sessies

Heeft de werksessie je aan het denken gezet over jouw eigen onderneming en de verbeterkansen die er liggen? Mooi! Wees welkom bij de verdiepende sessies. In een vaste groep van 6 tot 10 mede MKB-ers ga je onder begeleiding van een expert aan de slag met allerlei thema’s rondom digitalisering. De expert leidt de groep langs de thema’s maar met jouw mede ondernemers ga je het gesprek aan over de inhoud zodat de praktijk de boventoon voert.

Je zult tot de conclusie komen dat je op bepaalde thema’s voor loopt op je mede ondernemers en op andere thema’s juist achter blijft. De ene keer help en inspireer jij je mede ondernemers, het andere moment zijn de rollen omgedraaid. Aan het eind van een reeks van bijeenkomsten zijn alle thema’s voorbij gekomen en maak je voor jezelf de balans op en maak je een top 3 van thema’s waarop je gaat inzetten om jouw bedrijf digitaler, productiever en toekomstbestendiger te maken. In de 4de en afsluitende bijeenkomst presenteren alle ondernemers in jouw groep aan elkaar het verbeterplan voor de eigen organisatie en geven de experts en de mede-ondernemers suggesties en tips voor de uitvoering van het verbeterplan. Sm@rt Together!

Wat zijn de kosten?

Deelname aan de werksessie is kosteloos, de kosten van deze bijeenkomst worden gedragen door de initiatiefnemers in de regio Arnhem Nijmegen en is mede mogelijk dankzij een bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken. Voor deelname aan de verdiepende sessies van stap 2 vragen we een eigen bijdrage van €1.000,- excl. BTW. Deelname aan de werksessie is vrijblijvend en schept geen verplichtingen ten aanzien van deelname aan fase 2. 

Aanmelden!

Aanmelden voor de werksessie kan via dit formulier:

Je krijgt binnen 2 werkdagen een bevestiging van je aanmelding.

Samenwerkingspartners Sm@rt Together

Sm@rt Together is een gezamenlijk initiatief van de regiogemeenten in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de Provincie Gelderland, The Economic Board, Rabobank, RCT Gelderland, VNO-NCW Midden, OKA, Lindus, Veron, ECN, OCO, StaB en RVN@.

Kennis in je mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte van de laatste activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.