MKB-deal Sm@rt Together

De MKB-deal Sm@rt Together gaat concrete activiteiten vóór en met bedrijven organiseren op het gebied van digitalisering. De Coronacrisis heeft een flinke impact op banen en economie. Veel MKB’ers hebben het zwaar in deze tijd en hebben moeite om overeind te blijven. Tegelijkertijd zijn er ondernemers die nieuwe economische kansen zien en deze willen verzilveren. Digitalisering is voor ondernemers aan beide kanten van het spectrum het sleutelwoord om hun onderneming toekomstklaar te maken.

Door voort te bouwen op het thema digitaliseren, innoveren bedrijven, ontstaan er nieuwe arbeidsplaatsen en ontwikkelen werknemers nieuwe kennis en ervaringen die zij in hun bedrijf en elders kunnen inzetten. Dit leidt tot versterking van de omzet, arbeidsproductiviteit en een hogere participatie bij het MKB. Daarnaast zien we dat ook in de publiek-private samenwerking nog winst te behalen valt voor ondernemers en overheden als ze beter verbonden zijn. Vandaar dat wij digitalisering en in het verlengde daarvan menselijk kapitaal als thema’s voor de MKB Deal van de regio Arnhem-Nijmegen centraal stellen: Arnhem-Nijmegen Sm@rt Together.

De uitvoering van de deal gaat aan de hand van drie pijlers:

1. de voucher regeling; deze pijler richt zich op de operationele vraagstukken van (kleinere) MKB-ondernemingen;

2. samen werken aan je bedrijf: deze pijler richt zich op de strategische vraagstukken van grotere MKB-ondernemingen die samen met andere worden opgepakt;

3. Pijler 3 richt zich op vraagstukken van de onderneming in relatie tot zijn omgeving en de overheid.

Het ministerie EZK investeert in de MKB-deals

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) draagt in totaal ruim zeven miljoen euro bij aan regionale MKB-projecten van provincies en gemeenten, de zogeheten MKB-deals. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft dertien MKB-deals verspreid over het hele land uitgereikt. Bedrijven worden op deze manier beter in staat gesteld om te innoveren, te digitaliseren en internationaal te ondernemen en om hun personele uitdagingen beter aan te kunnen.

Link naar het digitaal magazine.

Samenwerkingspartners Sm@rt Together

Sm@rt Together is een gezamenlijk initiatief van de regiogemeenten in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de Provincie Gelderland, The Economic Board, Rabobank, RCT Gelderland, VNO-NCW Midden, OKA, Lindus, Veron, ECN, OCO, StaB en RVN@.

Kennis in je mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte van de laatste activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.