FAQ

Veel gestelde vragen en antwoorden.

AANVRAGERS

​Als een onderneming een KvK-registratie buiten de regio heeft, maar zijn vestigingsadres binnen deze regio heeft, kan hij dan wel deelnemen?

Ja, mits de ondernemer aan kan tonen dat het vestigingsadres al meer dan een jaar bij de KvK vermeld staat en de gemeente dit kan bevestigen.

Moet de aanbieder op de lijst staan?

Nee, het is geen voorwaarde dat de aanbieder op de lijst voorkomt. De lijst dient puur ter inspiratie en toetsing aan de voorwaarden vindt na indiening plaats.

​Komen zorginstellingen (overheid) in samenwerking met een aanbieder ook in aanmerking?

Nee, enkel mkb ondernemingen komen voor de regeling in aanmerking. Onder een mkb-onderneming wordt verstaan: een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal dat door deelname aan het economisch verkeer beoogt winst te behalen.

AANBIEDERS

Mag ik elke aanbieder uit de regio Arnhem-Nijmegen kiezen?

Ja, een aanvrager kan de voucher voor de diensten van elke aanbieder uit de 17 deelnemende gemeenten inzetten.

Welke SBI codes kunnen deelnemen als aanbieder?

Het is al langer bekend dat de CBS-indeling niet voor digitale economie voldoet. Daarom beoordeelt de toetsingcommissie per aanbieder of de beschreven hoofdactiviteit in de KvK & sbi registratie onder het digitaal maken, automatiseren en optimaliseren van analoge en handmatige processen valt.

​Als de aanvrager diverse componenten gerealiseerd wil hebben in een totaalaanpak voor zijn digitalisering, mag een leverancier dan een onderaannemer inzetten op specifieke zaken?

Er is een aanbieder die een duidelijke offerte moet leveren met betrekking tot de digitaliseringswerkzaamheden. Dat de aanbieder derden inhuurt is voor de aanvrager van digitalisering en daarmee de voucher niet van belang .

Kan de leverancier het ook indienen namens de klant?

Nee, de onderneming moet de aanvraag zelf doen..

AANVRAAG

​Hoe kan de aanvrager screenshots voor de bewijslast maken voor aspecten die nu niet digitaal zijn?

De screenshots zijn een suggestie. Om het uiteindelijke werk goed te kunnen controleren is er boven alles een duidelijke beschrijving van de uitgangssituatie nodig die indien nog ook controleerbaar is.

​Waarom valt vernieuwing van de huisstijl niet onder de voucherregeling?

De digitaliseringsvouchers zijn bedoeld om het mkb te helpen bij het zetten van een volgende stap in digitalisering; het digitaal maken van bedrijfsactiviteiten. Hoewel een huisstijl bedrijfsactiviteiten ondersteunt, is het ontwerp en de ontwikkeling ervan een grafisch creatief proces dat de visuele identiteit van een bedrijf vormt. Het is geen onderdeel dat onlosmakelijk aan digitalisering verbonden is. De vertaling van een bestaande huisstijl naar een webomgeving is de digitalisering van de visuele identiteit.

​Voor een vernieuwing van mijn website, webwinkel en een betere klantenbinding heb ik behoefte aan een goede tekstschrijver /redacteur voor online. Kan dat ook met de voucher?

Nee, hoewel tekstschrijven een belangrijk onderdeel van de aanwezigheid op het web vormt, kan hier niet stand-alone een voucher voor worden aangevraagd.

​Kan ik de voucher met andere ondersteuningsregelingen combineren?

Nee, het is niet toegestaan om verschillende regelingen te combineren.

Samenwerkingspartners Sm@rt Together

Sm@rt Together is een gezamenlijk initiatief van de regiogemeenten in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de Provincie Gelderland, The Economic Board, Rabobank, RCT Gelderland, VNO-NCW Midden, OKA, Lindus, Veron, ECN, OCO, StaB en RVN@.

Kennis in je mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte van de laatste activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.